Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

7437 c505 500

princcss:

precumming:

i found my wedding cake

 

Reposted fromforrestdivine forrestdivine viamsbq msbq
0758 99a5

Yep, I can confirm that it works. :-D

Reposted frombwana bwana vialubi lubi

January 27 2015

skullbunnie
9786 d31e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablondi blondi

January 20 2015

skullbunnie
5493 dbf5 500

ruinedchildhood:

Admit it, you sing it when you read it.

skullbunnie
Reposted fromoski oski viareloveution reloveution
skullbunnie
Nie mam specjalnego przywiązania do wiedzy encyklopedycznej, w sensie, że nie zakładam, że ktokolwiek powinien wiedzieć, kto napisał X Symfonię Beethovena czy coś, więc nie o to mi. Ale bardzo lubię oglądać teleturniej "Jeden z dziesięciu".
I w dzisiejszym odcinku taki dialog:
- Jakie zwierze jest głównym bohaterem obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień"?
- Kot.
I teraz wystawcie sobie oczyma duszy ten obraz z kotem w roli głównej.
Reposted fromciarka ciarka viaachiku achiku

January 16 2015

skullbunnie
9786 d3f2 500
Golden

January 13 2015

January 07 2015

skullbunnie
5966 942e 500
Reposted fromblizzers blizzers viaPSobollek PSobollek
7703 dbb3 500

thetallblacknerd:

blazepress:

Obama sitting down for the first 3D presidential portrait photograph in history.

Obama looks like he just found new mutants using Cerebro

Reposted frommelchama melchama viallankru llankru

December 29 2014

skullbunnie
4279 d9c1 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety

December 26 2014

skullbunnie
8006 fdf1 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaoctobriana octobriana

December 23 2014

A Marilyn Manson Christmas (another STS shred)

Another Hilarious Dub from STSanders. Check out the rest at

skullbunnie
5137 da92
Multi-Ball!

December 22 2014

December 18 2014

skullbunnie
0658 1215
Reposted fromcontroversial controversial viaqbshtall qbshtall

tuxedoducklinq:

america-wakiewakie:

Christian-cash only.

tryna figure out if republicans are this stupid or if gays are this clever?

Reposted frombwana bwana vialubi lubi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.